Een huis om te genieten

met weldra een gekaleid overdekt terras.
Lees het artikel